متن آهنگ بی تــــو میمیرم

کوچه به کوچه، خونه به خونه -- دنبالت گشتم منه دیوونه
سایه به سایه دنبالت گردم -- اما گم شدی دورت بگردم

بارون میبارید ، چشمام نمیدید
قلبم یه لحظه صدات رو نشنید
 
به هم میریزه تموم دنیا

وقتی تو نیستی،من خیلی تنهام

گریم میگیره وقتی حرفام
ازیادت میره
یادت میافتم یادت میافتم
بارون میگیره

جایی نمیرم ، وای چه دلگیرم -- از دنیا سیرم
بی تو میمیرم ، بی تو میمیرم ، بی تو میمیرم
چشامو بستم ، خسته خسته ام
با عکسات اینجا تنها نشستم -- تو رو ندارم هی بد میارم

دلم گرفته از روزگارم
چشامو بستم ، خسته خسته ام

با عکسات اینجا تنها نشستم -- تو رو ندارم هی بد میارم

دلم گرفته از روزگارم
گریم میگیره وقتی حرفام
ازیادت میره
یادت میافتم یادت میافتم
بارون میگیره

جایی نمیرم ، وای چه دلگیرم -- از دنیا سیرم
بی تو میمیرم ، بی تو میمیرم ، بی تو میمیرم
/ 0 نظر / 68 بازدید