متن آهنگ تیک و تیک

ه نگاه تبدار مونده توی ذهنم

عاشق شدم انگار آروم آروم کم کم

چشمای قشنگت همش رو به رومه

اگه باشی با من همه چی تمومه 

تیک و تیک ساعت رو دیوار خونه

می گه وقت عاشق شدنه دیوونه

دلو بزن به دریا انقدر نگو فردا

آخه خیلی دیره دیر برسی می ره

تیک و تیک ساعت رو دیوار خونه

می گه وقت عاشق شدنه دیوونه

دلو بزن به دریا انقدر نگو فردا

آخه خیلی دیره دیر برسی می ره

تو عزیز جونی

بگو که می تونی

واسه دل تنهام

تا ابد بمونی

آره تو همونی ماه آسمونی 

واسه تن خسته م تویی سایبونی

تو عزیز جونی

نگو نمی تونی

یه نگاه تبدار مونده توی ذهنم

عاشق شدم انگار آروم آروم کم کم

چشمای قشنگت همش رو به رومه

اگه باشی با من همه چی تمومه 

تیک و تیک ساعت ملودی گیتار

دو تا شمع روشن دو تا چشم بیدار 

سر یه دوراهی یه دل گرفتار

بی قرار عشق و وسوسه دیوار

تیک و تیک ساعت ملودی گیتار

دو تا شمع روشن دو تا چشم بیدار 

سر یه دوراهی یه دل گرفتار

بی قرار عشق و وسوسه دیدار

تو عزیز جونی

بگو که می تونی

واسه دل تنهام تا ابد بمونی

آره تو همونی ماه آسمونی

واسه تن خسته ام تویی سایبونی

تو عزیز جونی

نگو نمی تونی

یه نگاه تبدار مونده توی ذهنم

عاشق شدم انگار آروم آروم کم کم

چشمای قشنگت همش رو به رومه

اگه باشی با من همه چی تمومه 

تو عزیز جونی

بگو که می تونی

واسه دل تنهام تا ابد بمونی

آره تو همونی ماه آسمونی

واسه تن خسته ام تویی سایبونی

تو عزیز جونی

نگو نمی تونی

/ 1 نظر / 452 بازدید
توکا

عالی خیلی قشنگ