متن مجموعه باغ بلور

چی کار کنم دوسم نداشته باشی
چی کار کنم بری ازم جدا شی
چی کار کنم دوسم نداشته باشی
چی کار کنم بری ازم جدا شی
چی کار کنم بهونتو نگیرم
چی کار کنم بدون تو نمیرم
چی کار کنم دوسم نداشته باشی
وقتی بهم نمیرسیم چه فایده
چه فایده هی این درو اون در زدن
تا اومدیم به خودمون بجنبیم
با سنگ زدند بالمون و شکستند
حرف واسه ی گفتن تو دلم زیاده
اما دیگه حوصله ای نمونده
من و تو و این عشق بی اراده
راهی که قلبهای ما رو سوزونده
چی کار کنم دوسم نداشته باشی
چی کار کنم بری ازم جدا شی
چی کار کنم دوسم نداشته باشی
چی کار کنم بری ازم جدا شی
چی کار کنم بهونتو نگیرم
چی کار کنم بدون تو نمیرم
چی کار کنم

...............................................................................................................

دوباره اشک  دوباره درد
دوباره گریه یک مرد
دوباره زخم  دوباره آه
یک بازی پر اشتباه
دوباره می بینم تو رو
میگم بمون اما برو
گریه هامو نبین برو
به پای من نشین برو
به پای من نشین برو
**********************
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی
**********************
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی

.................................................................................................................

همیشه ساکت و خشکی
مثل لحظه ی خبردار
مثل اون عکس تو قاب
که می شنوه دردامو هر بار
همیشه با من غریبی
مثل چشمه عاشق و خار
این که رسم عاشقی نیست
من بشم گل تو بشی خار
این که رسم عاشقی نیست
************
من بشم گل تو بشی خار
همیشه ساکت و خشکی
مثل لحظه ی خبردار
مثل اون عکس تو قاب
که می شنوه دردامو هر بار
همیشه با من غریبی
مثل چشمه عاشق و خار
این که رسم عاشقی نیست
من بشم گل تو بشی خار
این که رسم عاشقی نیست
************
من بشم گل تو بشی خار
آره بسه با تو بودن
دیگه طاقتی ندارم
دیگه از بد دلی تو
دوست دارم تا صبح ببارم
دوست دارم تا صبح ببارم
آره بسه با تو بودن
دیگه طاقتی ندارم
دیگه از بد دلی تو
دوست دارم تا صبح ببارم
************
همیشه حس غریبه
مهربونی هاتو داشتم
تو خود ، خود غروری
تو مرامت کم گذاشتن
سرد ، سرد اون نگاهت
تلخ ، تلخ اون سلامت
نمی شه با دست خسته
عشقو تو قلب تو کاشتن
نمی شه با دست خسته
عشقو تو قلب تو کاشتن
آره بسه با تو بودن
دیگه طاقتی ندارم
دیگه از بد دلی تو
دوست دارم تا صبح ببارم
************
آره بسه با تو بودن
دیگه طاقتی ندارم
دیگه از بد دلی تو
دوست دارم تا صبح ببارم
دوست دارم تا صبح ببارم
همیشه ساکت و خشکی
مثل لحظه ی خبردار
مثل اون عکس تو قاب
که می شنوه دردامو هر بار
همیشه با من غریبی
مثل چشمه عاشق و خار
این که رسم عاشقی نیست
************
من بشم گل تو بشی خار
این که رسم عاشقی نیست
من بشم گل تو بشی خار
همیشه حس غریبه
مهربونی هاتو داشتم
تو خود ، خود غروری
تو مرامت کم گذاشتن
سرد ، سرد اون نگاهت
تلخ ، تلخ اون سلامت
نمی شه با دست خسته
عشقو تو قلب تو کاشتن
نمی شه با دست خسته
عشقو تو قلب تو کاشتن

..................................................................................................................

فکرشو کن یه روزی خیلی ساده
بگم که عشقم از سرت زیاده
فکرشو کن که نه بشه جوابم
خط بزنم اسمتو از کتابم
خط بزنم اسمتو از کتابم
******************
فکرشو کن 
فکرشو کن نباشم 
مثل تو شم مثل تو بی وفا شم
فکرشو کن 
بی تو نفس بگیرم 
یه روز بیام قلبمو پس بگیرم
نانانانانا
فکرشو کن
فکرشو کن
******************
یه لحظه فکر کن و ببین چه ساده میشه بد شد
ساده و بی تفاوت از هر کسی میشه رد شد
کاری نکن یه روزی تحمل ام تموم شه
کاری نکن که رفتنت یه روزی آرزوم شه
فکرشو کن 
فکرشو کن نباشم 
مثل تو شم مثل تو بی وفا شم
فکرشو کن 
بی تو نفس بگیرم 
یه روز بیام قلبمو پس بگیرم
فکرشو کن فکرشو کن
******************
یه لحظه فکر کن و ببین چه ساده میشه بد شد
ساده و بی تفاوت از هر کسی میشه رد شد
کاری نکن یه روزی تحمل ام تموم شه
کاری نکن که رفتنت یه روزی آرزوم شه
فکرشو کن 
فکرشو کن نباشم 
مثل تو شم مثل تو بی وفا شم
فکرشو کن
بی تو نفس بگیرم 
یه روز بیام قلبمو پس بگیرم بگیرم
******************
فکرشو کن 
فکرشو کن نباشم 
مثل تو شم مثل تو بی وفا شم
فکرشو کن
بی تو نفس بگیرم 
یه روز بیام قلبمو پس بگیرم 
فکرشو کن 
فکرشو کن
قلبمو پس بگیرم

.................................................................................................................

من که باورم نمی شه
تو نباشی ، عشق نباشه ، گل نباشه 
پشت پنجره نباشی ، دلم از 
دلم از ، دلم از دل جدا شه 
من که باورم نمی شه 
تو نمونی ، تو نباشی ، من نباشم 
***************
مگه می شه 
تو نمونی ، من نمیرم ، زنده باشم 
من که باورم نمی شه ، بردن اسم تو از یاد 
آخه حس عاشقی رو دست های تو یاد من داد 
زیر سایه ی تو بودن از گذشته تا همیشه 
منو جا نذار تو درد ها ، آخه باورم نمی شه 
من که باورم نمی شه
من که باورم نمی شه
تو نباشی ، عشق نباشه ، گل نباشه 
***************
پشت پنجره نباشی ، دلم از 
دلم از ، دلم از دل جدا شه 
من که باورم نمی شه 
تو نمونی ، تو نباشی ، من نباشم 
مگه می شه 
تو نمونی ، من نمیرم ، زنده باشم 
من که باورم نمی شه بردن اسم تو از یاد 
آخه حس عاشقی رو دست های تو یاد من داد
من که باورم نمی شه بردن اسم تو از یاد 
آخه حس عاشقی رو دست های تو یاد من داد
................................................................................................................

ازم دوری نکن دلم میگیره ، نزار این لحظه هارو غم بگیره 
نزار این حس خوب با تو بودن  ، توی دنیای من آسون بمیره
تو با دل تنگی من آشنایی ،‌تو که عاشق ترین عاشقایی
ازم دوری نکن منو نسوزون ، نمیدونی چقدر تلخه جدایی
نه
ازم دوری نکن دلم میگیره ، نزار این لحظه هارو غم بگیره
نزار این حس خوب با تو بودن  ، توی دنیای من آسون بمیره
تو با دل تنگی من آشنایی ،‌تو که عاشق ترین عاشقایی
ازم دوری نکن منو نسوزون ، نمیدونی چقدر تلخه جدایی

ازم دوری نکن دوری عذابه ، دیگه به من نگو چه ناگزیری
تمومه لحظه هامون مال هم بود ، نباید لحظه هاتو پس بگیری
تو
تو که تو این روزا غرق غروری ، میگی بازم رسیده فصل دوری
میگی به این ندیدن دل بریدن ، باید عادت کنم اما چه جوری‌
چرا بامن دلت یکی نمیشه ؟‌چرا ؟
چرا این دلهره تموم نمیشه‌؟‌چرا ؟
نگو تنهایی عاشق قشنگه ، نگو تنهام میزاری تا همیشه

تو که تو این روزا غرق غروری ، میگی بازم رسیده فصل دوری
میگی به این ندیدن و دل بریدن ، باید عادت کنم اما چه جوری‌
چرا بامن دلت یکی نمیشه ؟‌
چرا این دلهره تموم نمیشه‌؟‌
نگو تنهایی عاشق قشنگه ، نگو تنهام میزاری تا همیشه
ازم  دوری نکن دوری عذابه ، دیگه به من نگو که ناگزیری
تمومه لحظه هامون مال هم بود ، نباید لحظه هاتو پس بگیری ....

................................................................................................................

میخوای بری؟
نمیذارم ... نمیذارم
آخه فقط تو رو دارم
ساده نشی ... ساده نشی
فکر نکنی
دست از سرت بر می دارم...
تازگیا ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا حس می کنم
یکی داره سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا تازگیا
کارم شده خدا خدا
ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا ببخشیدا
حس می کنم یکی داره
سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا ... ببخشیدا
کارم شده خدا خدا
خدا خدا خدا خدا
***********************
تو که شدی سر به هوا
منم فقط دست به دعا
خودت بگو آخه چرا
میخوای تموم شه ماجرا
تو رنگای دنیای ما
سفید کجاست سیاه کجاست
ببخشیدا ببخشیدا
یه قولی بود میون ما
***********************
تازگیا ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا حس می کنم
یکی داره سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا تازگیا
کارم شده خدا خدا
ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا ببخشیدا
حس میکنم یکی داره
سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا
کارم شده خدا خدا
خدا خدا خدا خدا
***********************
میخوای بری؟
میخوای بری؟
نمیذارم ... نمیذارم
آخه فقط تو رو دارم
ساده نشی ... ساده نشی
فکر نکنی
دست از سرت بر می دارم...
تازگیا ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا حس می کنم
یکی داره...
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا تازگیا...

تازگیا ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا
***********************
حس می کنم یکی داره
سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا تازگیا
کارم شده خدا خدا
ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا ببخشیدا
حس می کنم یکی داره
سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
***********************
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا
کارم شده خدا خدا
تازگیا ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا
حس می کنم یکی داره
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا تازگیا
کارم شده خدا خدا
***********************
ببخشیدا ببخشیدا
تازگیا ببخشیدا
حس می کنم یکی داره
سد میذاره میون ما
شاید اصلا درست میگه
شما کجا و ما کجا
ببخشیدا

..............................................................................................................

باغ بلور در خطره 
درخت ساده میشکنه
گل داره پر پر میزنه
از غنچه هاش دل میکنه 
از غنچه هاش دل میکنه
**********
چه بی گناه چه بی پناه 
چه بی هوا چه بی صدا 
غنچه میمیره ای خدا 
دبلم میگیره ای خدا 
دلم میگیره ای خدا 
**********
برای اون که عاشقه 
خاک وطن مقدسه
غریب قصه ها شده 
خدا به دادش برسه
**********
برای اون که عاشقه 
خاک وطن مقدسه
غریب قصه ها شده 
خدا به دادش برسه
خدا به دادش میرسه
**********
توی خاکش گل اسیره 
نزارین غنچه بمیره
اشک وخون بسه نزارید
دل آسمون بگیره 
دل آسمون بگیره
باورش سخته یه آدم 
توی خونه شم اسیره 
غربت خاک خودی رو 
خدا از گلها بگیره
خدا از گلها بگیره
**********
باغ بلور در خطره 
درخت ساده میشکنه
گل داره پر پر میزنه
از غنچه هاش دل میکنه 
از غنچه هاش دل میکنه
**********
چه بی گناه چه بی پناه 
چه بی هوا چه بی صدا 
غنچه میمیره ای خدا 
دبلم میگیره ای خدا 
دلم میگیره ای خدا

...............................................................................................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 85 بازدید