متن آهنگ منو از یاد ببر

ه همین آسونی مثل افتادن برگ

به همین آرومی مثل خوابیدن مرگ

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

جای این چشمهای پر غم بارونی

جای این دل بستن به من و ویرونی

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

دست بکش از رویا

رفتنو باور کن

هر چی گل آوردی

پیش روم پرپرکن

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

منو از یاد ببر

لا لا لا لا ...

من از اینجا می رم 

تو ولی می مونی

خودتو باور کن

بی من هم می تونی

من از اینجا می رم

تو ولی می مونی

خودتو باور کن

بی من هم می توی

منو از یاد ببر

منو از 

منو از یاد ببر

/ 0 نظر / 43 بازدید