متن آلبوم خاص

دلسرد نشو از عشق ... از بختی که خوابیده

افسانه ی ما روزی ... دنیا رو تکون می ده

درهارو به روی بغض ... با همدیگه می بندیم

یه روزی به امروز و ... این فاصله می خندیم

عمری اگه باقی بود ... فردا رو اگه دیدی

با شهرت این احساس ... دنیا رو تکون می دی

دنیا رو تکون می دی ... این جوری که دل بستی

این حرف کمی نیست که ... ما عاشق هم هستیم


امروزو مدارا کن ... لبخند بزن بازم

من این توی غمگینو ... انگاری نمی شناسم

یه زندگی می ارزه ... لبخند تو رو دیدن

وقتی که تو می خندی ... دنیا رو بِهم می دن

لبخند بزن دنیا ... این جوری نمی مونه

ما سهم همیم اینو ... این فاصله می دونه

/ 0 نظر / 31 بازدید