آلبوم هشت 8

راست میگن غریبیو غریبه ها رو میشناسی

راست میگن غمه نشسته تو صدا رو میشناسی

 یکی از بس دلش توی غصه سوخته اومده

یکی هر هشتا النگوشو فروخته اومده

بعضیا از همه دنیا بریدن اومدن

بعضیا تمام راهو بو کشیدن اومدن

یکی از بس که دلش تو غصه سوخته اومده

یکی هر هشتا النگوشو فروخته اومده

بعضیا توی این حرم تا به ابد موندی ان

بعضیا مثل من ان، مسافر ان، رفتنی ان

اومدم تا گره ی کور دعا رو وا کنم

هرچی که دار ندارم نذر کفترا کنم

اومدم بغض صدامو بتکونم و برم

این ترانه نذریه، اینو بخون و برم

/ 0 نظر / 60 بازدید